Skip to main content

OHIak

Oinarrizko Hezkuntza Ildoak

Oinarrizko Hezkuntza Ildoak (OHIak), pertsona ereduaren inpaktuak lortzeko tresna nagusiak dira. Erakunde osoarentzat komunak dira, eta eraldaketako ekintza guztien koherentzia ziurtatzen digute. Gure intuizioan, ezagutzan eta ebidentzia zientifikoan oinarritzen dira.

OHI

 

Hona hemen Anoetako Herri Ikastolako OHIak:

1

Euskara eta euskal kulturari atxikitua

Inguruko kulturei irekita, euskal kulturarekiko eta euskararekiko atxikimendua eraikitzen du, eta hauek garatzeko eta zaintzeko eragile aktiboak sustatzen ditu.

1

Komunitatea zaintzen duena

Bere komunitatea zaintzen du eta familiekin zein ikasleekin harreman etengabea, hurbila eta konfiantzazkoa du, bi norantzatako eredu parte-hartzaile baten bidez.

3

Hobekuntza eta berrikuntzara irekia

Gizartearen aldaketa eta beharrez jabetzen da, eta horregatik, hezkuntza-komunitate gisa,  hobekuntza eta berrikuntzetara irekita dago, bai eta barne- eta kanpo-ebaluazio etengabera ere.

4

Konprometitua

Ingurune sozial eta naturalarekin konprometitzen da, eta herri-elkarteen mugimenduan parte hartzen du.

5

Malgua

Espazio, material, IKT, denbora eta altzari malguak erabiltzen ditu. Horrela erritmo eta lan egiteko  modu ezberdinak (presentziala edo birtuala) errespetatzen dira, sormena eta antolaketa era anitzak  sustatuz.

6

Irakasleri proaktiboa

Esperientzia pertsonalizatuak diseinatzen dituztenak, hezkuntza-komunitateetako hainbat eragilerekin taldean lan egiten dutenak, ikaskuntza- edo prestakuntza-taldeetan malgutasunez parte hartzen dutenak eta ikasleen hezkuntza- eta bilakaera-prozesuan laguntzaile eta gidari direnak.

7

Metodologia aktiboak

Irakatsi eta ikasteko prozesuan jarduera desberdinak konbinatzen ditu: ekintza gidatuak, esperientziak, erronkak eta diziplina arteko proiektu eleaniztunak, aktiboak, lankidetzakoak eta bizipenezkoak. Lantzen diren edukien hautaketak, gaitasunen garapenetik harago, pertsona-ereduan eragin behar du. 

8

Ikaslea erdigunean

Ikaslea subjektu aktiboa eta bere ikaskuntza-prozesuaren protagonista da; egiten ikasten du, erantzukizunak hartzen ditu, ikasten duenari buruz hausnartzen du, autokudeatzen da eta ezagutza eraikitzen du.

9

Pertsona eta bere garapena giltzarri

Ikaskuntza-komunitatearen garapen pertsonalerako eta autoezagutzarako uneak eskaintzen ditu, izatearekin konexioan, norberaren ezagutzan aurreratu eta bere bizi-proiektua garatzeko.

10

Taldekatze anitzak

Taldekatze malguak konbinatzen ditu, ikaskuntza-komunitate osoan lankidetza, talde-lana eta ikaskuntza kooperatiboa sustatuz.

11

Aniztasunaren zaintza

Hezkuntza inklusiboan oinarritzen da, eta aniztasunari erantzuten dio, hezkuntza-ibilbide pertsonalizatuak eraikiz eta horietan lagunduz.

12

Ebaluazio hezigarria

Hainbat kide eta tresna erabiliz eta feed-back eraikitzailean, etengabeko ebaluazio hezitzaile pertsonalizatua egiten du, ikaskuntza eta garapen pertsonala hobetzeko asmoz.