Skip to main content

Agenda 2030

Ingurumena zainduz

Ingurumenaren aldeko zaintza eta konpromisoa garatzea da Ikastolaren helburuetako bat. Eskola Agenda 21 programak lagundu digu urte luzez ingurumenarekin lotutako gai desberdinak lantzen. 

2021-2022 ikasturtea, Eskola Agenda 21etik Eskolako Agenda 2030erako trantsiziorako azken urtea izan da. Agenda berri hau, Nazio Batuetako Erakundeak adostutako Garapen Iraunkorreko 17 Helburuetan oinarritzen da. Helburu hauek 2015eko irailaren 25ean onartu zituzten NBE osatzen duten 193 herrialdek, nagusiki mundu mailan pobrezia desagerrarazi, planeta babestu eta pertsona guztiei oparotasuna bermatzeko.

Garapen Iraunkorreko Helburuen lanketarako ikastetxe bakoitzak Eskola Agenda 2030 propioa du. Horrez gain, herriko Tokiko Agenda 2030ean parte hartzen dugu, hitzartutako gai edo ingurumen-aspektu baten inguruan diagnostikoa eta azterketa eginez. Prozesu guztian zehar ikasleak izaten dira protagonistak. Ikasturte amaieran maila guztietako ikasle ordezkariek egindako lanaren emaitza, hartutako konpromisoak eta hobetze-proposamenak helarazten dizkiote Udalari, Udal Foroaren bitartez.

Hauek dira Garapen Iraunkorrerako 17 helburuak:

Probezia desagerraraztea


Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan

Goserik ez


Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea.

Osasuna eta ongizatea


Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Kalitatezko hezkuntza


Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.

Genero-berdintasunaGenero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea.

Ur garbia eta saneamendua


Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.

Energia irisgarria eta ez kutsagarria

 

Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat.

an duina eta hazkunde ekonomikoa


Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Industria, berrikuntza eta azpiegitura


Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

Desberdintasunak murriztea


Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Hiri eta komunitate jasangarriak


Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak


Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Klimaren aldeko ekintza

Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).

Itsaspeko bizitza


Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.

Lehorreko bizitza


Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrian kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Bakea, justizia eta erakunde sendoak


Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Helburuak lortzeko aliantza


Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

 

 

Irudiak: WikipediaInformazio gehigarria:Garapen Iraunkorrerako Helburuak
UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco